Zemeljska pripravljalna dela

Zemeljska pripravljalna dela

Agromelioracija (urejanje travnatih površin)

– izdelava in planiranje teras

– ureditev odvodnjavanja

– ureditev novih poljskih poti

– izravnava zemljišča

– nasipavanje rodovitne zemlje

– odstranitev kamnitih osamelcev)

– izdelava gozdnih vlak.