Ureditev dvorišč in okolice

Ureditev dvorišč in okolice

– tlakovanje dvorišč in polaganje robnikov

– postavitev in vgradnja čistilnih naprav

– gradnja opornih zidov

– priprava tampona za asfaltiranje dvorišč

– priprava zemljišča za sajenje trt

– krčitev grmovja in dreves